Voorwoord

Om een trend te kunnen ontdekken moet je eigenlijk zicht hebben op een reeks van jaren. Toch lijkt de constatering gerechtvaardigd dat 2022 een trendbreuk laat zien. In het verleden werden jaren met af en toe een grote crisis of calamiteit afgewisseld door jaren van relatieve rust. Die tijd lijkt nu echt voorbij.

Crises lijken eerder regel dan uitzondering. Zoals we eerder ook in onze visie schreven; we weten dat er crises op ons pad gaan komen, de vraag is alleen welke dat zijn en wat de impact ervan is op de samenleving.

Petra de Kam, directeur VRBZO

In het voorjaar van 2022 werden de coronamaatregelen opgeheven. Dat betekende niet dat de organisatie de kans kreeg op adem te komen. Al snel na het uitbreken van de Oekraïne-oorlog streken veel gevluchte Oekraïners in Nederland neer, ook in onze regio. Dat betekende mensen registreren, veilige huisvesting regelen, de juiste zorg organiseren enzovoorts.

Vervolgens bleek dat het asielzoekerscentrum voor vluchtelingen in Ter Apel de toestroom niet aan kon. Elke veiligheidsregio moest daarom een steentje bijdragen aan de crisisnoodopvang. Ook Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Er volgden maanden van intensieve samenwerking en overleg met het land, gemeenten in de regio en het COA; een zoektocht naar geschikte locaties en het organiseren van de bemensing ervan. De werkdruk was hoog.

Het jaar 2022 was turbulent maar ook leerzaam, waardoor onze expertise is verbreed en verdiept. Een jaar ook waarin we nauw samenwerkten met partners en ons netwerk fors uitbreidden. We toonden opnieuw aan dat een robuuste, goed uitgeruste en flexibel inzetbare veiligheidsregio een groot goed is. Wordt 2023 rustiger? De kans daarop lijkt klein. Het heeft er immers alle schijn van dat crises elkaar steeds vaker opvolgen. Maar ook in het nieuwe jaar staan wij weer voor een veilige samenleving.

Petra de Kam, directeur VRBZO