Zorg voor veiligheid

Nu een hardnekkig virus al bijna twee jaar het nieuws en onze werkzaamheden domineert, is het verleidelijk om minder aandacht te schenken aan andere zaken die van invloed zijn op onze gezondheid en veiligheid. Toch gebeurt dat niet; Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is permanent alert en werkt continu aan fysieke veiligheid, voor al die mensen die wonen en werken in deze regio.

Dat wil niet zeggen dat ons werk niet verandert. Dat doet het wel. En zelfs behoorlijk ingrijpend, als gevolg van ontwikkelingen zoals de aandacht voor ongekende crises, digitalisering en wetswijzigingen. Zo wijzigt de omgevingswet bijvoorbeeld de manier waarop we ons verhouden tot onze opdrachtgevers.

Inmiddels hebben we een nieuwe vastgestelde visie. Niet revolutionair, wel evolutionair. Deze visie is onze leidraad, geeft focus en zorgt ervoor dat we nieuwe vraagstukken in onze samenleving kunnen aanpakken. Dat we risico’s beter in beeld kunnen brengen. Meer hierover in dit jaaroverzicht.

Zuidoost-Brabant is een bijzondere regio. Een regio waarin vernieuwing en innovatie aan de orde van de dag zijn. En als wij in onze Brainportregio ergens van doordrongen zijn, dan is dat het nut van samenwerking. Niet alleen tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, maar ook tussen gemeenten en hulpverleningsinstanties, bijvoorbeeld bij het beheersen van risico’s en de bestrijding van crises en incidenten.

Rampenbestrijding is een laatste redmiddel. Vandaar ook onze focus op preventie. Door samen te werken, goed na te denken en slim te ontwerpen, verkleinen we de kans dat een ramp of calamiteit überhaupt ontstaat. Daarbij staan we open voor technologische innovaties zoals robots en drones. Ze voorzien ons van waardevolle informatie en helpen ons indien nodig snel en gericht op te treden.

Vanzelfsprekend waren er ook bij de brandweer ontwikkelingen. We kochten bijvoorbeeld nieuw materieel, onderzochten incidenten, leidden mensen op en maakten gerichte keuzes voor de toekomst. Ook daarover meer in dit jaaroverzicht.

Diverse gebeurtenissen hebben in 2021 weer eens aangetoond hoe belangrijk het is om te kunnen beschikken over een robuuste veiligheidsregio. De ervaringen van het voorgaande jaar gaan ons helpen in het nieuwe jaar. Ook in 2022 zal VRBZO weer nodig zijn en zullen wij er staan. Daar kunnen jullie op vertrouwen.

Petra de Kam, directeur VRBZO