Nieuwe visie
voor VRBZO

VRBZO had behoefte aan koers, verbinding en samenhang. Er moest een duidelijke visie komen. En die ligt er nu: VRBZO 2025, zorg voor veiligheid. Het is veel meer dan wat woorden op papier. Het is een leidraad, een routebeschrijving die ons wijst waar we naartoe gaan. En die vooral ook benadrukt hoe íedereen kan bijdragen aan een veilige omgeving.

Het is onze koers voor de komende 4 jaar. Jaarlijks laten we in een uitvoeringsagenda zien welke concrete resultaten we in dat jaar willen bereiken.

We werken volgens 3 thema’s:
• samen voor veilig
• een weerbare samenleving
• een toekomstbestendige organisatie

We blijven doen waar we goed in zijn. Want er gaat veel goed. Onze visie is dan ook niet revolutionair. Wel evolutionair. Het zorgt ervoor dat we nog beter zijn voorbereid op de toekomst. Duidelijk is dat alles begint met zicht op risico’s en het inzicht dat we daarin hebben. Daar ligt een belangrijke taak voor VRBZO. Veiligheidsvraagstukken veranderen en daar moéten we ons op voorbereiden. Wij moeten die organisatie zijn waarop de mensen kunnen vertrouwen.

Wil je in 2 minuten zien wat wij doen? 

Interesse om het volledige visiedocument – waar het Algemeen Bestuur in 2021 mee instemde – te bekijken?