Omgevingswet

De voorbereidingen voor de Omgevingswet zijn in volle gang. Deze wet zal in 2022 ingaan. Omdat de wetgeving verandert, pasten we afgelopen jaar onze processen aan. Ook wijzigden wij onze dienstverlening aan de gemeenten en provincie. We blijven de partner die advies geeft over fysieke veiligheid.

Handreiking ‘Veilige leefomgeving’

Met de 3 Brabantse Veiligheidsregio’s stelden we voor de gemeentelijke omgevingsvisies eerst 7 kernwaarden vast. Op basis daarvan maakten we een handreiking voor gemeenten. Afgelopen jaar is de complete handreiking ‘Veilige Leefomgeving’ voor heel Brabant afgerond.

Kernwaarden in beeld en geluid

Al veel gemeenten namen de kernwaarden over in hun omgevingsvisie. Daar zijn we blij mee. Want zo kunnen we, bij nieuwe ontwikkelingen, de veiligheid in het omgevingsplan borgen.

Om te laten zien wat we in Zuidoost-Brabant voor ogen hebben met de kernwaarden en waarom deze belangrijk zijn, maken we er animaties van. We gebruiken die animaties als we met gemeenten en initiatiefnemers in gesprek zijn over het belang van de kernwaarden bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Afgelopen jaar maakten we deze animaties:

Meer animaties over een veilige fysieke leefomgeving bekijken? Je vindt ze op onze website op de pagina
Fysieke leefomgeving | Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (vrbzo.nl).

Wil je meer weten? Mail je vragen dan naar omgevingsadvisering@vrbzo.nl

Samenwerken als 1 overheid

Niet alleen wij, maar ook GGD en ODZOB stonden voor een uitdaging: hoe maak je inzichtelijk wat je voor gemeenten kunt betekenen als de Omgevingswet ingaat? Het was duidelijk dat we binnen onze regio wilden samenwerken als 1 overheid met 1 loket.

Het resultaat is een regionale catalogus, waarin we de dienstverlening van VRBZO, GGD en ODZOB bundelen. Op deze interactieve website kun je vinden wie de specialist is voor een bepaald vraagstuk. Dat is vooral voor de collega’s van gemeenten en provincie een handig hulpmiddel. In deze catalogus vinden zij meteen de juiste dienst én kunnen ze de specialist benaderen om met hen mee te denken.

De catalogus is klaar en goedgekeurd door de regionale bestuurlijke werkgroep. Alle informatie staat erin. Als ook de besturen van de gemeenschappelijke regelingen (GGD, ODZOB en VRBZO) instemmen, zetten we de catalogus online. Waarschijnlijk vlak voordat de Omgevingswet ingaat. Je kunt de catalogus dan via de website vrbzo.nl vinden.

Netwerken

De Omgevingswet vraagt om meer onderlinge samenwerking en uitwisseling binnen de regio. Daarom is het voor regionale collega’s belangrijk om elkaar nóg beter persoonlijk te leren kennen en te weten welke expertise iedereen heeft. Speciaal voor adviseurs, ruimtelijke ontwikkelaars, planjuristen, beleidsmedewerkers, etc. van GGD, VRBZO en ODZOB, organiseerden we in oktober een netwerkdag met het thema ‘Omgevingswet’.

Conclusie van de deelnemers: “Dit is zo zinvol! Het zorgt ervoor dat we elkaar beter weten te vinden. Ook begrijpen we nu beter waar iedereen mee bezig is en waar we voor staan. Fijn dat we zo het netwerk kunnen versterken en kunnen samenwerken om gemeenten te ondersteunen.”

Samen innovatief

Nieuwe ontwikkelingen kunnen de veiligheid enorm vergroten. Maar dan moeten we de belangen wel goed op elkaar afstemmen en de (on)mogelijkheden in kaart brengen. Dat doen we door steeds vaker en gerichter bedrijven en organisaties op te zoeken, die innovatieve ideeën hebben. Door kennis te bundelen boeken we resultaat. Misschien nu nog niet meteen zichtbaar, maar zeker op termijn heel waardevol.

Slimste wijk ter wereld

In de Helmondse wijk Brandevoort, wordt de slimste wijk ter wereld ontwikkeld: Brainport Smart District (BSD). De nieuwste inzichten en technieken voor participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit worden hier ingezet. Zo creëren we een duurzame en mooie woon- en werkomgeving. Bewoners, professionals en andere partijen werken mee aan deze ontwikkeling. Wij denken mee over de fysieke veiligheid. Bovendien worden wij ook uitgedaagd om te innoveren, zodat we kunnen inspelen op deze nieuwe manier van wonen en werken.

Specialist helpt op afstand

De wereld verandert en daardoor ontstaan er nieuwe risico’s. Om daar goed op te kunnen reageren, krijgen onze eenheden in het veld ondersteuning van specialisten. Bijvoorbeeld een specialist voor natuurbrandbestrijding, die precies weet wat er bij een natuurbrand kan en moet gebeuren.
In maart startte de landelijke pilot voor natuurbranden, met een specialist op afstand. Door informatie digitaal op te slaan en te delen, kan de specialist meekijken en op afstand de ingezette eenheden ondersteunen met een concreet handelingsperspectief. Onze regionale natuurbrandspecialisten hebben met hun advies al een positief effect gehad op het bestrijden van enkele natuurbranden in Nederland en België. 

Emoties bij levensreddende drone

Al enkele jaren werken we samen met team BlueJay van TU-Eindhoven en verpleeghuis ‘Joris Zorg’ aan de ontwikkeling van een drone. Een soort ‘vliegende schotel’ die mensen waarschuwt als er brand uitbreekt en ze naar een veilige locatie begeleidt. Het bleek belangrijk dat de drone daarbij emoties zou kunnen herkennen en laten zien. Samen met bewoners en medewerkers van het verpleeghuis testten we hoe we dit het beste konden vormgeven. Deze aanpassing brengt ons weer een stap verder naar het eindresultaat van de drone.

Safety & Security Campus

Robotica en autonome systemen kunnen het werk van hulp- en opsporingsdiensten effectiever, veiliger en duurzamer maken. Denk daarbij aan de ondersteuning bij zware tilbewegingen of een inspectie en inschatting van een gevaarlijke situatie, zodat de hulpverleners en slachtoffers minder risico lopen. 

Met dat doel werken we samen met Defensie, GGD, Politie, Douane, gemeente Oirschot en Brainport Development op de pas opgerichte Safety & Security Campus (in Oirschot). De voorbereidingen voor de eerste concrete onderzoeksopdrachten zijn gestart.

Incidenten alternatief aangedreven voertuigen

Er zijn verschillende alternatieve aandrijvingen van voertuigen, zoals elektrisch, waterstof en aardgas. Dit is relatief nieuw en daarom hebben we er nog weinig ervaring mee bij incidenten. We weten dat de soort aandrijving gevolgen heeft voor het optreden van de brandweer. Team Brand- en Incidentonderzoek onderzoekt, registreert en analyseert deze incidenten regionaal. 
Om landelijk meer inzicht te krijgen, bundelt het IFV sinds dit jaar alle informatie van incidenten met deze voertuigen. Wij leveren onze informatie daarvoor aan. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen we niet alleen onze eigen repressieve werkwijze verbeteren. We kunnen ook de autobranche en ontwerpers van parkeergarages adviseren.

Cijfers adviezen brandveiligheid

Door de coronamaatregelen konden we minder vaak op pad en waren er minder evenementen. Daarom daalde het aantal adviezen over brandveiligheid.

264

Adviezen evenementen

(1/2 minder)

1.521

Adviezen omgeving en objecten

593

Controles Brandveiligheid

(2/3 minder)