Voortdurend verbeteren

2020 heeft ons (opnieuw) geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven, met de broosheid van ons bestaan. Als samenleving kunnen we niet alle risico’s wegnemen. Het leven is niet in alle opzichten maakbaar. Wat we wél kunnen, is ons inspannen en met veel partners samenwerken om risico’s aanvaardbaar klein te maken én te houden. En de kansen op een veilig en gezond leven zoveel mogelijk te vergroten. Dat deden we – zoals je in dit jaaroverzicht kunt lezen – in 2020. En dat zullen we blijven doen!

Veiligheid bereiken we niet alleen met een goed functionerende veiligheidsregio, maar begint bij de mensen thuis en bij de ondernemers op de zaak. Bij bewustwording van risico’s en gedrag. En daar helpen we graag bij.

Een klein voorbeeld (waarover je meer leest in dit jaaroverzicht): twee op de vijf woningbranden worden veroorzaakt door een schoorsteenbrand. Een alledaags risico wordt door te weinig aandacht al snel een reëel gevaar.

Logisch dus dat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) ook in 2020 via doelgerichte campagnes werkte aan bewustwording van risico’s en het beïnvloeden van gedrag. Is dat spectaculair? Misschien niet. Zo’n campagne krijgt minder aandacht in de media dan bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe brandweervoertuigen. Maar de ‘strijd’ voor veiligheid wordt nu eenmaal gevoerd op meerdere fronten. Vandaar onze brede aanpak.

Als VRBZO worden we ieder jaar een beetje slimmer. De ervaringen die we opdoen, gebruiken we om onze werkwijze te verbeteren of technische innovaties te implementeren. Lees bijvoorbeeld het artikel over hoe een drone ons helpt levens te redden en veiligheid te verhogen.

Een jaarverslag dus dat een impressie geeft van onze werkzaamheden en samenwerking met anderen. Alles in het teken van ‘Zorg voor veiligheid’.

Petra de Kam, directeur VRBZO