Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost:
onze visie, ons verhaal

Als Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maken we de samenleving veiliger. Ons doel is om mensen bewust te maken van risico’s in de omgeving. We willen iedereen laten inzien dat incidenten en rampen in veel gevallen voorkomen kunnen worden. Om dat te bereiken kijken we verder dan vandaag. We bereiden ons voor op de toekomst. We leren van het verleden, werken nu aan veiligheid en kennen de risico’s van morgen. We willen dat veiligheid top of mind blijft en iedereen altijd antwoord krijgt op de vraag: ‘Wat kan IK doen voor mijn eigen veiligheid en die van mijn omgeving?’

Ons doel bereiken we door iedereen die over veiligheid gaat met elkaar te verbinden. Veiligheid is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid: van ons, onze netwerkpartners, gemeenten, bedrijven, instellingen en burgers. Door het netwerk rondom veiligheid sterker te maken, de samenwerking op te zoeken en kennis met elkaar uit te wisselen, zorgen we samen voor een veilige regio.

En gaat het toch mis? Dan bestrijden we snel en efficiënt het incident, waardoor we schade en leed zoveel mogelijk beperken. Incidentenbestrijding en crisisbeheersing zijn pure noodzaak voor de continuïteit van de samenleving. We kunnen niet alles voorkomen, maar zorgen er bij incidenten wel voor dat het dagelijkse leven weer zo snel mogelijk opgepakt kan worden. Dit alles vraagt om alertheid: want wat vandaag veilig is, kan morgen ineens onveilig zijn. En een brand of een ongeval dat onschuldig lijkt, kan soms verstrekkende gevolgen hebben voor de omgeving en de infrastructuur.

We zijn een deskundige partner die veiligheid bevordert, informatiegericht werkt, kansen grijpt om te innoveren en ieders specifieke veiligheidsvraagstuk onder de loep neemt. Laagdrempelig en oplossingsgericht. We willen mensen enthousiast maken en overtuigen om tot actie over te gaan en zijn daarom niet belerend, maar motiveren met onze adviezen. Door samen te werken met onze (nieuwe) partners ervaren we de kracht van het collectief: samen zetten we alles op alles voor een veilig Zuidoost-Brabant.