Kwetsbare bewoners van zorginstellingen hebben vaak hulp nodig om veilig het pand te verlaten bij brand. Vooral ’s nachts als er minder personeel is, is extra hulp welkom.

We werken al langer samen met het projectteam van Blue Jay drone (www.bluejayeindhoven.nl). We zagen beiden wel mogelijkheden om Blue Jay verder te ontwikkelen, zodat deze de gewenste hulp kan bieden. Om de ontwikkeling goed aan te laten sluiten bij de wensen van de zorginstellingen is ook Joriszorg (zorginstelling in de Kempen) aangesloten.

In het afgelopen jaar is duidelijk geworden hoe de drone moet gaan werken. Zodra er een rook- of brandmelder afgaat, ontvangen de BHV-organisatie én Blue Jay een signaal om in actie te komen. De BHV-medewerkers controleren op het brandmeldpaneel of er werkelijk brand is en alarmeren de brandweer.

Ondertussen vliegt Blue Jay naar de ruimte waar de brand is gesignaleerd. Hij waarschuwt de aanwezigen en begeleidt ze naar buiten. Daarvoor kan hij gezichtsuitdrukkingen, teksten en video’s gebruiken.

Meteen als de Blue Jay actief wordt, stuurt hij ook beeld en geluid door naar de app van de BHV-ers en de brandweer. Met dezelfde app kan de BHV-er ook via Blue Jay praten met de bewoners. 

Benieuwd naar hoe dat eruit gaat zien? In de trailer zie je een impressie.

Effectieve brandbestrijding elektrische voertuigen

In een elektrisch aangedreven auto zit een batterijpakket van lithium ion-batterijen. Dat zorgt ervoor dat een auto lastig te blussen is als deze in brand staat. Vanwege de samenstelling van de batterijen blijven deze hitte genereren. Koelen lukt dan dus niet voldoende om de brand te stoppen.

Op dit moment kunnen we een brand van een elektrische personenauto blussen door deze enkele dagen onder te dompelen in een waterbak. In enkele gevallen werkt het blussen met grote hoeveelheden water ter plaatse ook.

Het beste zou zijn als we het batterijpakket rechtstreeks kunnen koelen. Helaas is dat nog niet mogelijk bij bestaande elektrische auto’s. De voorzieningen voor koeling zijn er nauwelijks en ze werken nog niet optimaal.

We gingen, in samenwerking met Lightyear en ondersteund door meerdere partijen, aan de slag met dit probleem. 

Lightyear gaat nu aanpassingen aanbrengen in het ontwerp van hun nieuwe op zonne-energie aangedreven voertuig. Daarmee worden de blusmogelijkheden door de brandweer meteen in de constructie meegenomen. Gedurende het ontwikkelproces bekijken we samen of en hoe het bedachte ontwerp in de praktijk kan werken.

Hoe krijgt veiligheid een plek in het omgevingsplan?

In een animatie hebben we vastgelegd wat we vanuit VRBZO kunnen betekenen voor een veilige leefomgeving. Bekijk de video.

Benieuwd naar de handreiking? Klik hier

De Omgevingswet heeft als doel om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te creëren. Denk aan het voorkomen van brand of ramp en de aanpak van een crisis. De gemeenten bereiden zich volop voor op de invoering van deze wet. Wij helpen hen om een visie te vormen over een (fysiek) veilige leefomgeving. Zodat ze die in hun omgevingsvisie kunnen opnemen.

Na de omgevingsvisie komt de concrete uitwerking in het omgevingsplan. Hiervoor hebben we met de drie Brabantse Veiligheidsregio’s een Handreiking veilige leefomgeving gemaakt. Daarin zijn de kernwaarden die we voor de visie formuleerden, vertaald naar concrete planregels. Gemeenten kunnen deze opnemen in het omgevingsplan.

Wil je meer weten? Mail je vragen dan naar omgevingsadvisering@vrbzo.nl 

Omgevingswet stimuleert samenwerking

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dat brengt een omslag met zich mee in de manier van samenwerken tussen de GGD, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, de gemeenten én VRBZO.

Tot op heden hebben de drie gemeenschappelijke regelingen allemaal hun eigen Producten en Diensten Catalogus (PDC) of een variant daarop. Om het voor gemeenten gebruiksvriendelijker te maken komen de catalogussen van de GGD, de Omgevingsdienst en van onze organisatie via één loket beschikbaar.

Omdat ook de taken van de organisaties elkaar aanvullen en soms zelfs overlappen, maakt een gezamenlijke catalogus alles veel inzichtelijker en praktischer. Maar daar zit dan ook meteen de uitdaging voor de samenwerking: een structuur bouwen waarin de gemeente straks eenvoudig kan vinden waar hij voor welk(e) dienst of product terecht kan.

Inmiddels is het eerste ontwerp voor de basisstructuur voor de gezamenlijke PDC gemaakt. Een gemeente kan straks per onderwerp en/of regeling naar informatie zoeken en vervolgens direct contact leggen met juiste organisatie. Vóór het ingaan van de Omgevingswet moet het eindproduct klaar zijn.

Met de nieuwe Omgevingswet wordt het mogelijk gemaakt om dat zo aan te pakken. Een mooie manier om de samenwerking tussen de drie organisaties en de 21 gemeenten in de regio waarvoor we werken nog verder te versterken.