Gedrag beïnvloeden lijkt makkelijk. Maar als je het goed wilt aanpakken, moet je eerst onderzoeken waarom het gewenste gedrag nog niet wordt vertoond. Pas als je dat weet, kun je daar gerichter invloed op uitoefenen.

We denken er meestal niet bij na hoe en waarom we iets doen. Het is een automatisme. Als we willen voorkomen dat er brand ontstaat of ervoor willen zorgen dat mensen veilig buiten komen, moeten we proberen het automatisme te doorbreken. We moeten het gewenste gedrag stimuleren.

Afgelopen jaar bekeken we samen met gedragspsychologen hoe we dit aan konden pakken. En welke middelen daarvoor geschikt waren. We testten of de ontwikkelde communicatiemiddelen zorgden voor het gewenste gedrag. Als dat zo blijkt te zijn, dan gaan we hier in 2021 mee verder.

Stoken

Maar liefst 40% van de woningbranden in de regio begint met een schoorsteenbrand. Dit kun je voorkomen door regelmatig je schoorsteen te laten vegen. Het ontwikkelde middel stimuleert mensen om een afspraak te maken met een schoorsteenveger.

Vluchtplan

Uit onderzoek blijkt dat als je jouw vluchtroute door je huis een keer hebt getest, je dit ook beter in het donker en door dikke rook kunt vinden. We hebben daarom een digitaal ‘spel’ gemaakt dat je meeneemt op de route van de slaapkamer naar buiten. Via www.brandweer.nl/kenjevluchtplan kun je het zelf uitproberen.

'Blijf uit de rook'

Via sociale media brachten we afgelopen jaar de gevaren en schadelijkheid van rook onder de aandacht bij onze inwoners.

Als er ergens een brand is geweest, verspreidden we binnen twee werkdagen de video-animatie ‘Blijf uit de rook’ via Facebook en Instagram onder omwonenden van brandlocatie. Hierbij verwezen we naar www.blijfuitderook.nl.

Gericht op resultaat

Het mooie van deze aanpak is dat je mensen bereikt als het relevant is. De brand zit nog vers in het geheugen, waardoor mensen meer open staan voor de boodschap die we willen overbrengen. We zien dit terug in de resultaten. Het bereik van onze posts is goed, soms zelf boven verwachting. Omdat het allemaal online is, kunnen we ook meten hoeveel mensen de video afkijken en doorklikken naar de website. Zo zien we wat we kunnen verbeteren en sturen we continu bij om onze campagnedoelen te bereiken.

Schadebeperking

Samenwerking voorkomt schade

Een calamiteit bij een bedrijf met gevaarlijke stoffen heeft meestal grote effecten. Niet alleen op de omgeving, maar ook op de veiligheid en inzet van de brandweer. Met snelle en doelgerichte informatie is er veel schade te beperken.

Eerder werd onderzoek gedaan naar mogelijkheden die bedrijven zelf hebben. Kunnen zij bijvoorbeeld bij een brand, explosie of bij verspreiding van toxische stoffen meteen de brandweer en de omgeving van informatie voorzien?

Samen met de gemeente Helmond, bedrijventerreinen Helmond, Waterschap Aa en Maas en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant hebben we hiervoor het afgelopen jaar twee pilots gedraaid in Helmond: Alert4Omgevingen en EASI.
In de komende periode testen en evalueren we de toepasbaarheid hiervan.

Alert4Omgevingen waarschuwt bij incident

Bij een incident is het belangrijk dat 112 zo snel mogelijk wordt gebeld. Maar waarom zou je niet ook meteen de buren waarschuwen? De applicatie Alert4Omgevingen biedt die mogelijkheid. Tijdens de pilot testen tien bedrijven in Helmond de werking daarvan.

Wat kan Alert4Omgevingen?

Tijdens een calamiteit kan via dit systeem een waarschuwing (alert) verstuurd worden naar omliggende bedrijven in omwonenden. Het alert wordt verzonden op basis van verschillende incidentscenario’s met bijbehorend handelingsperspectief. De applicatie houdt bij branden en rookontwikkeling rekening met de windrichting en alarmeert alleen een beperkt ingesteld gebied rondom het bedrijf.

Wat doet het bedrijf?

Het bedrijf zorgt er allereerst voor dat de informatie in het systeem altijd actueel is. Als de verwachting is dat de omgeving last krijgt van het incident, dan verstuurt een medewerker het bijpassende alert via Alert4Omgevingen.

Wat kan de omgeving ermee?

Iedereen kan zich via de app Alert4All aanmelden. Daarna ontvang je de informatie die via Alert4Omgevingen in jouw buurt wordt verstuurd. Tijdens de pilotfase beperkt zich dat tot Helmond.

Gevaarlijke stoffen bij incident sneller bekend

De werkwijze van de brandweer is niet altijd hetzelfde. Bij een bedrijf waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, moet de inzet daarop worden aangepast. Om sneller inzicht te hebben in welke stoffen er op dat moment aanwezig zijn, is de applicatie Easily accessible Substance Information (EASI) ontwikkeld. In 2020 hebben drie bedrijven in Helmond deelgenomen aan de pilot.

Wat laat EASI zien?

EASI gebruikt de informatie uit het voorraadbeheerssysteem van het bedrijf. Het genereert daarmee informatie en overzichten over soort, hoeveelheden en locaties van de aanwezige (gevaarlijke) stoffen. EASI is gekoppeld aan een algemene database van gevaarlijke stoffen, waardoor detailinformatie snel beschikbaar is.

Wat doet de brandweer ermee?

Met deze informatie kan de brandweer de calamiteit gerichter bestrijden. Daarnaast kunnen we eerder de juiste maatregelen nemen om schadelijke effecten tegen te gaan. 
Het systeem is zo beveiligd dat alleen de brandweer toegang heeft bij calamiteiten in de directe omgeving. Daarnaast krijgt het bedrijf altijd een melding als er in de gegevens wordt gekeken.

Cijfers GRIP en advisering

8

GRIP

6x GRIP1, 1x GRIP3, 1x GRIP4

1.588 

Advisering brandveiligheid omgeving en objecten

212

Advisering evenementen

(door corona ruim 60% minder dan in 2019)

930

Controles brandveiligheid

(door corona ruim 40% minder dan in 2019)