We zijn een lerende organisatie en willen de bestrijding van incidenten en crises steeds verbeteren. Op die manier maken we het dagelijks leven voor burgers en eigen personeel steeds veiliger.  

Het team Lerend Vermogen onderzoekt incidenten die impact hebben gehad op de maatschappij of op de eigen organisatie. Zij bekijken welke zaken verbeterd kunnen worden in de voorbereiding, uitvoering of afstemming.

We kijken bijvoorbeeld of het gewenste gedrag is vertoond. Niet alleen van de hulpdiensten die het incident bestreden hebben, maar ook van de mensen in de omgeving van het incident. Want juist het menselijk handelen kan bepalend zijn geweest voor het verloop van het incident.

In 2020 onderzochten we ruim 25 incidenten. Het ging om kleine en grote incidenten, zoals branden en ongevallen met gevaarlijke stoffen. We bekeken vooral hoe we hier zelf van kunnen leren en op welke manier processen verbeterd kunnen worden. 

We gebruiken de resultaten van onze onderzoeken ook om inwoners van de regio beter te informeren. Een voorbeeld daarvan is het filmpje van een brand veroorzaakt door het opladen een powerbank.

Succesvolle werving brandweervrijwilligers

In 2020 startten we de tweede wervingscampagne voor brandweervrijwilligers, midden in de coronacrisis. Desondanks heeft ook deze wervingsperiode weer veel enthousiaste en gemotiveerde aspirant-brandweervrijwilligers opgeleverd. Maar liefst 128 mensen lieten hun interesse in de vrijwillige brandweer blijken. De organisatie van informatiebijeenkomsten was een grote uitdaging. Met livestreams op het Regionaal opleidingscentrum hebben we ruim 100 geïnteresseerden alsnog kunnen vertellen wat het betekent om brandweervrijwilliger te worden. Uiteindelijk hebben we 45 sollicitaties ontvangen en zijn 29 vrijwilligers bij diverse posten aangesteld.

Een mooi resultaat, maar we blijven investeren in optimale bemensing van brandweerposten in Zuidoost-Brabant. De regionale aanpak, verbeterde zichtbaarheid van Brandweer Brabant-Zuidoost en een centrale informatiebron in de vorm van www.jouwbrandweer.nl hebben de werving van brandweervrijwilligers een flinke impuls gegeven. Op deze basis gaan we verder bouwen. 

Brandweer- opleidingen

De vraag naar opleidingen was afgelopen jaar aanzienlijk groter dan de jaren hiervoor. Dit kwam door de extra werving van vrijwilligers, de doorgroei van collega’s en de verhoogde certificeringseisen voor brandweerpersoneel. 

Regionaal opleiden

Er zijn veel verschillende taken binnen het brandweervak en dus ook specifieke opleidingen. De eisen zijn landelijk bepaald, maar de organisatie pakken we zoveel mogelijk regionaal op.

We leiden collega’s bij voorkeur regionaal op, zodat we direct de juiste instructies kunnen geven op de werkplek. Zo leert iedereen meteen op dezelfde manier werken met de beschikbare middelen. 

Om dat te realiseren, waren er extra instructeurs nodig. Afgelopen jaar zijn in totaal 26 brandweercollega’s gestart met de interne instructeursopleiding. 

Opleidingen

  • basisopleiding van manschap
  • bevelvoerder
  • brandweerchauffeur
  • pompbediende
  • verkenner gevaarlijke stoffen
  • gaspakdrager
  • instructeurs 

In totaal namen 5 specialisten de didactische leerlijn van de lesplannen voor hun rekening. Iedere specialist zorgde samen met een ondersteuner voor de gehele organisatie en alle middelen voor de opleiding(en) waarvoor hij verantwoordelijk is.