De Peelbrand in april

Op maandag 20 april begon in het natuurgebied De Deurnese Peel een natuurbrand.
Onder andere vliegvuur en zeer lastige weersomstandigheden bemoeilijkten de bestrijding van de brand. Ondanks de inzet van 800 brandweerlieden, met ondersteuning van onder andere defensie met meerdere blushelikopters, is uiteindelijk ruim 700 hectare natuurgebied afgebrand. 

Pas na drie dagen was de brand onder controle. Het nablussen, vooral van het smeulend veen, heeft nog meerdere weken geduurd. Hiermee staat de Peelbrand te boek als de grootste natuurbrand in Nederland van de laatste decennia.

Na de brand is in overleg tussen Provincie Noord-Brabant, gemeente Deurne en VRBZO besloten om drie onderzoeken uit te laten voeren:  

 • Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) deden onderzoek naar het ontstaan en verloop van de brand.
 • Een onafhankelijke onderzoekscommissie onderzocht de (bestuurlijke) samenwerking om een onbeheersbare natuurbrand te voorkomen.
 • Wageningen University & Research werd ingeschakeld voor een onderzoek naar de relatie tussen brandveiligheid en natuurbeheer.

De rapportages van de onderzoeken zijn op 19 november aan de opdrachtgevers gepresenteerd en aangeboden. Nederland zal zich, mede gelet op de klimaatverandering, moeten voorbereiden op een groter natuurbrandrisico. Daarbij wordt benadrukt dat dit enkel kan als de betrokken partijen beter met elkaar samenwerken. Zowel in de voorbereiding op, als tijdens een dergelijke brand.  

Specifiek voor de Deurnese Peel zullen de aanbevelingen, in samenspraak met Staatsbosbeheer en gemeente Deurne, vertaald worden naar een preventieplan. De aanbeveling om op landelijk niveau te innoveren op het gebied van natuurbrandbestrijding wordt overgenomen en de prioritering van brandveiligheid bij de inrichting en het beheer van de natuur komt op de landelijke agenda.

Repressie

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar voor alle brandweermensen in de regio Zuidoost-Brabant. Door de coronacrisis veranderde telkens regels en inzichten, waardoor het waarborgen van de uitruk continu onze aandacht nodig had.

Impact van onze inzet

Niet alleen grote inzetten hebben indruk gemaakt, maar juist ook de vele kleinere incidenten. Onze hulpverleners werden geconfronteerd met het menselijk leed tijdens reanimaties, woningbranden of ongevallen met soms tragische afloop. De buitengewone omstandigheden vanwege corona maken dat de vaak toch al heftige inzetten nog een extra lading kregen. Het met elkaar verwerken van deze inzetten is ook bijzonder, want elkaar steunen op afstand is lastiger dan iemand een bemoedigende hand op de schouder leggen.

Reanimaties

Ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen ging de hulpverlening gewoon door. Vooral de reanimatietaak was in het begin best spannend. Kan en mag je iemand reanimeren? Hoe groot is de kans op besmetting voor jezelf? Dilemma’s met veel impact op de brandweercollega’s.

Brand treft logistiek centrum in Hapert

Bij de zeer grote brand in een logistiek centrum in Hapert ging het totale complex van 13.000 vierkante meter verloren. Ook een redvoertuig ging verloren en er raakten drie brandweerploegen in nood. Door de enorme inzet van de vele opgeroepen teams waren er gelukkig geen gewonden te betreuren. Ook konden we overslag naar belendende percelen voorkomen. Uniek daarbij was de inzet van drie crashtenders van vliegbasis Eindhoven.

Inzet brandweer

Het jaar 2020 stond vooral in het teken van corona. Heeft dit invloed gehad op de inzetten van de brandweer? We hebben de cijfers over de afgelopen 5 jaar bekeken en vergeleken. Op basis daarvan kunnen we het volgende concluderen:

 • Hoewel de mensen meer thuis zijn gaan werken, had dit geen invloed op het aantal woningbranden.
 • Het afnemen van de reisbewegingen leidde ook niet tot minder verkeersongevallen waarbij de brandweer werd ingezet. 
 • Verder assisteerde de brandweer de ambulance bij o.a. reanimaties. De coronamaatregelen hadden geen impact op het aantal inzetten. 

Opvallend voor 2020: vooral in de maanden april en mei  waren er meer natuurbranden dan andere jaren. Dit werd veroorzaakt door de langdurige droogte in combinatie met wind.

265

Woningbranden

173

Verkeersongevallen

899

Assistentie reanimatie

Regionale bluswaterdekking

De aanpassing van de Drinkwaterwet zorgt ervoor dat het waterleidingnet de komende jaren verandert. Er komen dunnere waterleidingen en minder brandkranen. Dat betekent voor de brandweer een verminderde bluswaterdekking. Het afgelopen jaar hebben we concrete stappen gezet om ons daarop voor te bereiden. 

 1. We maakten een volledig beeld van de bluswatervoorzieningen en knelpunten van alle bedrijventerreinen in de regio. De knelpunten hebben we gedeeld met de gemeenten, zodat zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een adequate bluswatervoorziening.
 2. We hebben verdeeld in de regio meerdere voertuigen met watercontainers geplaatst. Deze worden meteen ingezet als de meldkamer inschat dat er bij het incident behoefte is aan meer bluswater dan een tankautospuit kan leveren.
 3. We hebben een gedeelte van een watertransportsysteem over 400 meter gerealiseerd. De voertuigen, die we daarvoor (gaan) gebruiken, hebben een 400 meter lang slangensysteem dat rijdend uitgerold kan worden. Dat kan vanaf een brandkraan, een geboorde put, open water of een waterbassin. Van de zes voertuigen die gepland zijn, zijn er nu twee geleverd. Deze staan in Reusel en Deurne.
 4. We hebben een plan gemaakt voor een nieuw watertransportsysteem over 1500 tot 3000 meter. Dit systeem gaat het huidige (afgeschreven) materiaal vervangen.
  We verwachten dit in 2022 te realiseren.