Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost krijgt nieuwe directeur


Petra de Kam begon op 1 juni 2019 als directeur van VRBZO. Bestuur, management en Ondernemingsraad waren unaniem in de keuze voor deze nieuwe directeur.

VRBZO blijft zich ontwikkelen. De organisatie richt zich op moeilijke thema’s. Om onze visie te kunnen vormen, moeten we keuzes maken. Daar hebben we een ervaren directeur voor nodig. En dat is Petra. Bovendien is zij erg betrokken bij de samenleving. In 2018 kreeg ze de Aithra Award ‘voor ondernemende vrouwen’ uitgereikt. Dat zegt veel over haar lef en ambitie. Ze is dan ook ontvangen met open armen!

VRBZO: zorg voor veiligheid


We maakten in 2019 een film waarin we laten zien wat we doen. In onze organisatie werken brandweer en GHOR samen om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Dit doen we samen met de 21 gemeenten in ons werkgebied en met de mensen die hier wonen of verblijven. We zijn behulpzaam, deskundig, daadkrachtig en we werken graag en goed samen.

VRBZO en automotive


Veiligheid en verkeer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Helaas komen hulpdiensten vaak pas als het te laat is: er is al een ongeval gebeurd, er zit al iemand bekneld, de auto staat al in brand. Als de hulpdiensten en de automotive sector elkaar eerder opzoeken, kunnen ze elkaar veel leren en mogelijk incidenten voorkomen.

Intelligente transportsystemen

In onze regio wordt veel onderzoek gedaan naar intelligente transportsystemen (C-ITS), waarbij voertuigen en systemen langs de kant van de weg met elkaar in verbinding staan. Weggebruikers ontvangen real-time informatie over de actuele verkeerssituaties op de route en rondom het eigen voertuig. Ze krijgen vervolgens advies over bijvoorbeeld de snelheid die ze aan moeten houden of de keuze voor een rijstrook. Voor hulpdiensten bieden deze systemen veel kansen. Ze kunnen ons bijvoorbeeld helpen om eerder bij meldingen te zijn.

Veilige auto’s bij een incident

Aan de andere kant kan de kennis van hulpdiensten zorgen voor veiligere auto’s. Moderne auto’s kennen steeds meer systemen die moeten voorkomen dat een voertuig betrokken raakt bij een ongeval. Voertuigen worden intelligenter. Maar als het toch fout gaat, kunnen die praktische toepassingen het snelle handelen van hulpdiensten in de weg staan. Door hier samen in op te trekken, kan er bij het ontwerp al op worden ingespeeld.

Projecten

Beide werelden weten elkaar steeds beter te vinden, zeker in deze regio. En dat is mooi, want in deze kleine regio wordt gewerkt aan innovaties die straks wereldwijd worden ingezet. Denk aan een auto die op zonlicht rijdt (Lightyear), zelfrijdende auto’s (i-CAVE) en waterstof dat als brandstof wordt gebruikt. Alles wat we daar nu over leren, geeft een voorsprong voor later.

Meer informatie

Wil je meer lezen over dit onderwerp?

Eén meldkamer voor Oost-Brabant

In januari 2018 werden de meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost formeel samengevoegd tot Meldkamer Oost-Brabant. Zij werden toen tijdelijk gehuisvest in Eindhoven, zodat het pand in Den Bosch verbouwd kon worden.

De meldkamers van de ambulancezorg, de brandweer en het operationeel centrum van de politie verhuisden op 9 april 2019 naar het vernieuwde pand aan de Gruttostraat in Den Bosch. Op 16 mei was de officiële opening.

Verhuizing naar Den Bosch

Meldkamer Oost-Brabant is de 2de meldkamer die is aangesloten op de landelijke (technische) infrastructuur voor het meldkamernetwerk. Hiermee loopt Meldkamer Oost-Brabant voorop, de meldkamers in heel Nederland worden nu klaargemaakt voor de toekomst.

Veranderingen

Voor de buitenwereld is er niets veranderd. De bereikbaarheid en de dienstverlening zijn hetzelfde gebleven. Intern zijn er wel veranderingen geweest: de collega’s van de meldkamer zijn niet meer in dienst van VRBZO en alle processen zijn of zullen worden geharmoniseerd. Daarmee is het uiteindelijke resultaat bereikt: 1 meldkamer voor heel Oost-Brabant.

Rampenoefening Full Skill

Vliegtuig met 100 inzittenden neergestort

Op 13 april hielden we de rampenoefening Full Skill op en vlak bij Luchthaven Eindhoven. Deze oefening gaf een realistisch beeld van een vliegtuigcrash, waarbij doden en gewonden vielen. Het was een grote regionale rampenoefening waar zo’n 1000 mensen aan meededen, voor en achter de schermen. De film geeft een korte indruk van de oefening.

Bij de veiligheid in onze regio zijn veel partijen betrokken. VRBZO heeft deze oefening zorgvuldig voorbereid, samen met partners als gemeente Eindhoven, Eindhoven Airport, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, Bevolkingszorg, Regionale Ambulancevoorziening, GHOR, ziekenhuizen en de politie.


Tijdens de oefening konden alle partijen zo realistisch mogelijk oefenen. Niet alleen werd het Crisisbeheersplan Luchthaven Eindhoven getoetst, maar er kwamen tijdens de oefening dilemma’s aan bod die men ook tijdens een echte inzet kan tegenkomen. Door die dilemma’s werden de partners in veiligheid uitgedaagd om samen te werken.