Voorwoord

In dit jaaroverzicht belichten we een aantal bijzonderheden uit het jaar 2019. Een jaar waar ik met een goed gevoel op terugkijk.

Het was een bewogen jaar, voor mezelf én voor de organisatie. In juni startte ik als directeur VRBZO. Een mooie organisatie die volop in ontwikkeling is. Die zich richt op uitdagende thema’s en daarbij nauwlettend kijkt naar de toekomst. Een toekomst die we voor onszelf nu invullen –de visie van onze organisatie wordt steeds concreter- , maar die we in ieder geval graag veiliger willen maken. Daar zetten we ons samen met onze netwerkpartners, gemeenten, bedrijven, instellingen en burgers voor in. Want veiligheid is een verantwoordelijkheid van veel organisaties samen.


Om een visie te kunnen vormen, moeten we keuzes maken. En hoewel die ontwikkelingen soms zorgen voor onzekerheid, zie ik dat iedereen zich volop blijft inzetten. Dat maakt me trots.


Collega’s die incidenten bestrijden, adviezen geven, de naleving daarvan controleren of collega’s die zorgen dat al onze kerntaken vervuld kunnen worden; ik zie mensen die de samenleving een warm hart toedragen, stuk voor stuk behulpzame kanjers. Niet alleen voor al die mensen die in onze regio wonen en werken, maar ook voor elkaar. Wij zijn klaar voor 2020!


Met vriendelijke groet,

Petra de Kam