Haal meer uit je leven: word brandweervrijwilliger!


Met deze slogan startte op maandag 28 oktober de 1ste regionale wervingscampagne voor brandweervrijwilligers. 6 weken lang is de vrijwillige brandweer via onder andere sociale media, weekbladen en reclameborden onder de aandacht gebracht, in geheel nieuwe stijl. Vrijwilligers Steffie Kuijken, Jarno Schepers en Pieter Hooijen waren het gezicht van de campagne, die erg succesvol was.


De campagne in een aantal cijfers:

  • Er hebben zich 69 nieuwe vrijwilligers aangemeld, waarvan 56 mannen en 13 vrouwen.
  • Meer dan 2500 unieke bezoekers hebben de nieuwe website jouwbrandweer.nl bezocht.
  • De portretfilm over brandweervrouw Steffie in de aankondiging op LinkedIn is ruim 7.000 keer bekeken.


Met de lessen die we uit deze campagne trekken, worden zowel de communicatie als het wervingsproces aangescherpt. Zo hopen we bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van de vrijwillige brandweer.

Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor?
Heb de risico’s door!

De kans op ongelukken op het spoor is erg klein. Maar als er iets gebeurt, kan dit een grote impact hebben. Het is belangrijk dat mensen die aan het spoor wonen, werken, studeren of langdurig verblijven, weten wat ze moeten doen als er een ongeluk gebeurt. Hiermee vergroten ze hun zelfredzaamheid.

Samen met een aantal spoorgemeenten in Zuidoost-Brabant is er een risicocommunicatiestrategie ontwikkeld. Van half mei tot half juni is de campagne ‘Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor? Heb de risico’s door!’ uitgerold door de deelnemende gemeenten.

Campagne

Inwoners binnen 200 meter van het spoor ontvingen een informatiekaart, waarop we verwezen naar de website www.ophetjuistespoor.nl. Op deze site is ook een video-animatie te zien. Ook zetten we de socialemediakanalen van de deelnemende gemeenten in om mensen te informeren over de risico’s.

Aan directies van instellingen binnen 200 meter van het spoor, waar mensen werken, studeren of langdurig verblijven, is gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit risicocommunicatietraject. We vroegen ze posters op te hangen en de boodschap via hun eigen interne communicatiekanalen uit te dragen.

Resultaten

Uit onderzoek bleek dat 75% van de ontvangers de informatie nuttig vond. Daarnaast schatten inwoners hun eigen handelingsperspectief na de campagne gunstiger in: meer mensen vinden zich goed voorbereid op een mogelijk ongeval op het spoor met gevaarlijke stoffen. Ook weten zij beter hoe ze moeten handelen bij een spoorongeval met gevaarlijke stoffen.

Brandveilig Leven

Ook dit jaar zijn er door VRBZO verschillende producten ontwikkeld en activiteiten georganiseerd om mensen bewuster te maken van d ebrandveiligheid van de eigen woonomgeving. Hieronder 2 voorbeelden:

Cursus Brandveilig Leven voor collega’s

Als je bij een veiligheidsregio werkt, gaan mensen ervan uit dat je vragen kunt beantwoorden over hoe je brandveilig kunt leven. Daarom heeft een aantal veiligheidsregio’s samen een landelijke cursus ontwikkeld. De cursus maakt collega’s van brandweer en veiligheidsregio wegwijs in de basiskennis van Brandveilig Leven.

VRBZO is hiervoor de landelijke pilotregio. Onze collega’s kregen de kans om de cursus mee te ontwikkelen. De training, die bestond uit theorie en praktijkopdrachten, is door zowel repressieve als niet-repressieve collega’s doorlopen.


Begin 2020 is de eindevaluatie klaar. Daarna ligt er een landelijke cursus Brandveilig Leven voor medewerkers op de plank, die we elke collega in de toekomst kunnen aanbieden.

Welzijnsorganisaties en (maatschappelijke) instellingen in actie voor Brandveilig Leven

De grootste zorg die Brandveilig Leven voor de toekomst heeft, is brandveiligheid in relatie tot kwetsbare thuiswonende mensen. Om deze doelgroep beter te kunnen bereiken, hebben de 3 Brabantse veiligheidsregio’s een programma ontwikkeld: Ambassadeur Brandveilig Leven.

Het programma is gericht op medewerkers van (maatschappelijke) instellingen en welzijnsorganisaties. Zij hebben invloed op kwetsbare thuiswonenden en kunnen ons als ambassadeurs helpen (brand)risico’s aan te pakken en weg te nemen.

Campagne
‘Blijf uit de rook’


Een brand is altijd spannend. Veel mensen gaan kijken als er ergens brand uitbreekt. De kans dat ze in de rook staan is groot. Met de campagne ‘Blijf uit de rook’ maken we inwoners van Zuidoost-Brabant bewust van de gevaren van rook. Want rook is altijd ongezond, schone rook bestaat niet.

Verspreiding

De campagne begon in oktober, in de Brabant Veilig Week. Om inwoners in Zuidoost-Brabant te bereiken, hebben we de socialemediakanalen van de brandweer, de website www.blijfuitderook.nl en advertenties in huis-aan-huisbladen ingezet. De 21 gemeenten in onze regio vroegen we om onze berichten op de sociale media te delen en via hun eigen kanalen aandacht te vragen voor de campagne.

Resultaten

De campagne werd hoog gewaardeerd. Inwoners die de campagne hebben gezien, geven het rapportcijfer 7,6. Helaas was het bereik van de campagne beperkt. Ongeveer 10% van de inwoners van Zuidoost-Brabant heeft 1 van de campagne-uitingen gezien.

We onderzoeken hoe we het bereik in de toekomst kunnen verhogen.