In gesprek met gemeenten over veiligheid en de Omgevingswet


Een zo veilig mogelijke leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers. Daar streven we naar. De gemeenten bereiden zich voor op de komst van de Omgevingswet. Wij gaan met gemeenten in gesprek over hoe veiligheid het beste een plek kan krijgen in de omgevingsvisie en de omgevingsplannen. Daarvoor hebben we in 2018 een handreiking 'Veilige leefomgeving' gemaakt met daarin de belangrijkste punten:

  • Samen werken aan een veiligere leefomgeving.
  • Afstand tot risico’s vergroot de veiligheid.
  • Bebouwing en omgeving bieden bescherming.
  • Gebouwen en gebieden zijn snel en veilig te verlaten.
  • De omgeving maakt snel en effectief optreden van hulpdiensten mogelijk.
  • Iedereen is bekend met de risico’s en weet hoe te handelen als het mis gaat.
  • Voorzieningen in de zorg zijn toegankelijk voor en afgestemd op inwoners en bezoekers.

In de animatie worden deze punten toegelicht.


Een zo veilig mogelijke leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers. Daar streven we naar.