Systeemtest:

botsing tussen vrachtwagen en goederentrein met gevaarlijke stoffen

Is de crisisorganisatie in de regio Zuidoost-Brabant in staat om adequaat op een crisis of ramp te reageren? Dat is dé centrale vraag die ieder jaar tijdens een zogenaamde systeemtest beantwoord moet worden. Zo’n test is een onverwachte oefening die alle veiligheidsregio’s – verplicht – een keer per jaar houden om inzicht te krijgen in het functioneren van de crisisorganisatie.

In 2018 was de systeemtest voor onze regio op vrijdag 26 oktober. Tijdens de test waren waarnemers aanwezig en inspecteurs van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Ze hebben gelet op zaken als de aanpak van het incident, informatiemanagement, de samenwerking in en tussen de crisisteams en de uitvoering van de crisiscommunicatie. 

Het incident waar de crisisorganisatie voor stond was een botsing tussen een vrachtwagen en een goederentrein met gevaarlijke stoffen op een spoorwegovergang midden in Helmond. Het gevolg van de botsing was dat er gevaarlijke stoffen in het grindbed en riool lekten. Ook raakte een passagierstrein met ongeveer 600 reizigers betrokken. Naast de reguliere opschalingsfunctionarissen hebben ketenpartners Prorail en Waterschap Aa en Maas ook deelgenomen aan de systeemtest.

In het eerste kwartaal van 2019 verwachten we het evaluatierapport.