Samenwerking brandweer met automotive sector

Brandweer en verkeer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch komen we elkaar vaak pas tegen wanneer het eigenlijk te laat is: na ongevallen. We kunnen dan slechts reageren en ons uiterste best doen eventuele slachtoffers te redden. Maar er is een kentering merkbaar. Brandweer en de automotive sector vinden elkaar steeds beter en eerder in ontwikkeltrajecten.

Belangrijk, want de sector ontwikkelt razendsnel – denk aan aandrijftechnieken (elektrisch, waterstof) of autonoom rijden. Het afgelopen jaar trokken we al samen op met bijvoorbeeld de TU/e, Lightyear, gemeente Helmond en de RDW. We kunnen namelijk veel van elkaar leren, om uiteindelijk materiële schade en menselijk leed te minimaliseren.