Samen naar 1 meldkamer


Sinds medio 2017 zijn de meldkamers van de veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord op 1 locatie gehuisvest. Het werk werd voor een deel nog steeds door de ‘eigen’ meldkamer gedaan.

Hier kwam in 2018 verandering in; de meldkamers werken inmiddels volledig samen. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle centralisten het volledige zorggebied goed kennen en dat ze op de hoogte zijn van elkaars processen en procedures. De centralisten hebben hiervoor opleiding en bijscholing gevolgd.

In 2018 zijn veel werkprocessen zo aangepast en ingericht dat de samenwerking, zowel op de meldkamer als in het veld, ook echt meerwaarde heeft. Deze harmonisering is opgepakt door diverse werkgroepen, waarin medewerkers met specifieke deskundigheid een rol hadden. Samen brachten ze de overeenkomsten en verschillen tussen beide organisaties in beeld en ontstonden er uiteindelijk goed werkende processen voor iedereen.