Omgevingsbewustzijn basis voor visie GHOR


Het Algemeen Bestuur stelde op 13 december 2018 de visie doorontwikkeling GHOR vast. Deze visie geeft richting aan het beleid van de GHOR voor de komende 5 jaar. De maatschappij verandert snel. Nieuwe maatschappelijke vraagstukken, zoals vergrijzing en steeds snellere technologische ontwikkelingen, dienen zich aan. Dit vraagt van organisaties de flexibiliteit om vanuit hun maatschappelijke missie zinvol invulling te blijven geven aan hun taken. Dit geldt in hoge mate voor de GHOR. De GHOR werkt namelijk samen met veel verschillende mono- en multidisciplinaire partners die allemaal de impact van maatschappelijke veranderingen ondervinden. De basis voor de nieuwe visie is dan ook omgevingsbewustzijn.

Op grond van een omgevingsanalyse identificeerden we 3 inhoudelijke thema’s, waarin de GHOR zich de komende jaren het meest zal ontwikkelen: zelfredzaamheid, zorgcontinuïteit en de verbinding tussen zorg en veiligheid.