Nieuwe visie op crisisbeheersing
en doorvertaling in crisisplan

In april stelde het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de visie op crisisbeheersing vast.


De grootste veranderingen in de nieuwe visie ten opzichte van de huidige situatie:


  • minder operationele lagen;
  • proactiever werken;
  • andere samenstelling van het beleidsteam.


Voor de nieuwe inrichting van de crisisorganisatie nemen we tot en met 2020 de tijd.

In januari 2018 is een projectgroep crisisplan gestart. Deze groep werkt de visie operationeel uit. Ze schreven een plan van aanpak, zetten een uitgebreide actorenanalyse op en zetten een eerste houtskoolschets van de organisatiestructuur op papier. Het eerste ontwerp van het crisisplan is na de zomer voorgelegd aan een aantal kritische externen. Vervolgens werd in het najaar de tijd genomen om aan de hand van scenario’s nog een verdiepingsslag te maken.

2019 staat in het teken van het consulteren van alle betrokken kolommen, functionarissen uit alle processen en partners en het testen en bijschaven van het ontwerp.

De gehele bestuurlijke visie lezen?