Hoe staat het met Brandveilig Leven?


Minder branden, minder slachtoffers en minder schade bij branden. Daar streven we naar met het programma Brandveilig Leven. We stellen onszelf daarbij deze doelen:


  • het brandveiligheidsbewustzijn van burgers verhogen;
  • stimuleren van een permanente gedragsverandering;
  • de zelfredzaamheid vergroten.


Maar behalen we deze doelstellingen ook? Dat lieten we in 2018 onderzoeken door een onderzoeksbureau. Uit dit effectiviteitsonderzoek blijkt dat een aantal Brandveilig Levenproducten die we aanbieden, effectief zijn. Alle groepen die aan een voorlichting of woningcheck hebben deelgenomen, behalen een hoge score op brandveiligheidsbewustzijn en brandveilig gedrag. Dit is vergeleken met groepen die niet in contact zijn gekomen met onze producten. Een van de vergelijkingen is in de grafiek te zien.


In 2019 gaan we verder, we proberen onze producten aan nog meer inwoners van de regio aan te bieden. Met het doel het brandveiligheidsbewustzijn verder te verhogen.