Aantoonbare vakbekwaamheid manschappen

De Wet veiligheidsregio’s verplicht ons onze vakbekwaamheid aan te kunnen tonen. In 2018 hebben we stappen gezet in het project ‘aantoonbare vakbekwaamheid’. Belangrijkste doel van dat project? Brandweermedewerkers (beroeps en vrijwilligers) krijgen meer verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces.

Het is de bedoeling dat medewerkers zelf aangeven wat hun leerbehoefte is: Waar moet ik in bijgeschoold worden? Waarvoor heb ik extra oefeningen nodig? Waar kan het wellicht ook minder voor mij? Zo kunnen we talenten en competenties van de medewerkers in beeld brengen en verder ontwikkelen.

De animatie laat zien hoe we dat aan medewerkers uitleggen.


Brandweermedewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces.