100% woningbrandcheck


Op 1 januari 2018 zijn we begonnen met de (pilot) 100% woningbrandcheck. Tijdens deze pilot brachten we alle woningbranden in onze regio in beeld: Wat was de mogelijke oorzaak? Heeft de brand zich kunnen uitbreiden? Waren er rookmelders? Waren er slachtoffers? Etc. Deze gegevens zijn waardevol voor het werk van brandonderzoekers, de repressieve inzet bij een woningbrand én activiteiten op het gebied van Brandveilig Leven. In het diagram zijn de oorzaken van de branden in het eerste jaar in beeld gebracht. In 2019 kunnen we hiermee verder om onze diensten te verbeteren en onze kennis te vergoten.