Inleiding en leeswijzer

In deze tweede bestuursrapportage nemen wij u mee in de gerealiseerde (financiële) prestaties in de periode januari tot en met augustus 2019.


De meeste capaciteit en middelen van de organisatie zitten vanzelfsprekend in de uitvoering van de reguliere taken op het gebied van brandweerzorg, multidisciplinaire crisisbeheersing, GHOR en bevolkingszorg. Via de diverse prestatie indicatoren laat VRBZO zien welke resultaten de organisatie op de diverse gebieden verwacht te realiseren in 2019. In deze bestuursrapportage geeft VRBZO inzicht in het verloop van de prestatie indicatoren in de eerste acht maanden van 2019.


Dit jaar staat voor de organisatie verder in het teken van afhechten van het lopende meerjarenbeleidsplan en er wordt beleidsvormend vooruit gekeken naar de volgende jaren. In het jaarplan staat wat VRBZO eind 2019 wil opleveren. Via deze tussentijdse bestuursrapportage informeert VRBZO het bestuur over de status en voortgang op deze organisatiedoelstellingen.


Tot slot is in de bestuursrapportage een overzicht van de financiële situatie en prognose opgenomen. Hierin staat het verwachte jaarresultaat, de gerealiseerde investeringen en een overzicht van reserves en voorzieningen.