Voortgang organisatiedoelstellingen

Resultaten operationele organisatie

De operationele prestaties van de organisatie zijn in deze bestuursrapportage weergegeven bij de prestatie indicatoren. Over het algemeen verlopen deze goed conform verwachting. Een uitgebreide toelichting is te lezen op de navolgende pagina's. Wel zien we dat vooral bij adviesverlening voor brandveiligheid en evenementen de werkdruk hoog is, wat ten koste gaat van de doorlooptijden.


Organisatiedoelstellingen

De organisatiedoelstellingen laten een meer wisselend beeld zien, zoals hiernaast zichtbaar. Een aantal organisatiedoelen is behaald, maar er zijn ook organisatiedoelen die een langere doorlooptijd kennen. Bij enkele onderwerpen was de planning te ambitieus, mede doordat er diverse (externe) partijen betrokken zijn bij het realiseren van de doelstelling. Een tweetal doelstellingen worden niet gerealiseerd.