Voorwoord

In deze eerste bestuursrapportage nemen wij u mee in de gerealiseerde (financiële) prestaties in de periode januari tot en met april 2019.

De meeste capaciteit en middelen van de organisatie zitten vanzelfsprekend in de uitvoering van de reguliere taken op het gebied van brandweerzorg, multidisciplinaire crisisbeheersing, GHOR en bevolkingszorg. Om beter inzicht te krijgen in de prestaties van VRBZO is een nieuwe set van indicatoren vastgesteld. Hiermee laat VRBZO zien welke prestaties de organisatie op de diverse gebieden verwacht te realiseren in 2019. In deze bestuursrapportage geeft VRBZO inzicht in het verloop van deze prestaties in de eerste vier maanden van 2019.


Dit jaar staat voor de organisatie verder in het teken van afhechten van het lopende meerjarenbeleidsplan en er wordt beleidsvormend vooruit gekeken naar de volgende jaren. In het jaarplan staat wat VRBZO eind 2019 wil opleveren. Via deze tussentijdse bestuursrapportage informeert VRBZO het bestuur over de status en voortgang op deze onderwerpen.


Tot slot is in de bestuursrapportage een overzicht van de financiële situatie en prognose opgenomen. Hierin staat het verwachte jaarresultaat, de gerealiseerde investeringen en een overzicht van reserves en voorzieningen.