Risicobeheersing

Risicobeheersing
Prestatie-indicatoren

Volgens verwachting

Over het algemeen verloopt het aantal adviesaanvragen brandveiligheid voor externe veiligheid en bouwwerken volgens verwachting. Als we wat specifieker kijken, dan zijn het aantal gebruiksmeldingen en adviesaanvragen externe veiligheid ruimtelijke ordening hoger dan verwacht. Een duidelijke verklaring voor gebruiksmeldingen is niet direct aan te wijzen. Voor adviesaanvragen externe veiligheid ruimtelijke ordening kan de economische groei een oorzaak zijn, omdat gemeenten en grondeigenaren grondgebieden aan het (her)ontwikkelen zijn.

Fors hoger aantal adviesaanvragen

Het aantal adviesaanvragen voor evenementen was in de periode januari tot en met april ruim 30% hoger dan verwacht. Dit ondanks dat er rekening mee wordt gehouden dat de eerste maanden van het jaar een piekperiode is. De oorzaak ligt in een stijgend aantal adviesaanvragen voor kleine en middelgrote evenementen. Zo zien we bijvoorbeeld dat het aantal evenementen met tenten die groter zijn dan 250 vierkante meter flink harder stijgt dan verwacht.


De advisering rond grote evenementen verloopt volgens verwachting. VRBZO is vaak al in een vroeg stadium betrokken bij de voorbereiding, waardoor we goed kunnen inspelen op het formele adviestraject rondom de vergunningverlening.

Advisering binnen normtijd

(doel = 90%)

In een vroeg stadium betrokken

Het aantal adviesaanvragen voor evenementen is fors hoger dan verwacht. Daardoor staan de afgesproken adviestermijnen enigszins onder druk. Dit heeft effect op adviesaanvragen bij evenementen, maar ook op advisering bij brandveiligheid van bouwwerken en gebruiksmeldingen. Bij overschrijdingen bedroeg dit tussen de 1 en maximaal 13 dagen. We verwachten dat we de komende periode de normtijden beter te behalen, omdat het piekseizoen van adviesaanvragen voor evenementen ten einde is.


Ook zien we dat we bij meer complexe adviesaanvragen voor zowel evenementen als brandveiligheid beter in staat zijn om te voldoen aan normtijden. Dit komt omdat we vaak in vroeg stadium betrokken worden in het traject. Hierdoor kunnen we al mogelijke knelpunten ondervangen en goed aangeven welke documentatie nodig is voor een zorgvuldig adviesproces.

Controles brandveiligheid

Satatium voloration pos volorem aut inuscip santur sa endignis etus, coruptatia aut fugiatis aut occullu ptatem que num exped quia volorerestia num exped quia volorerestia nectem a sequia et autatis et vernica autatis.

Onregelmatigheden bij BRZO bedrijven

Satatium voloration pos volorem aut inuscip santur sa endignis etus, coruptatia aut fugiatis aut occullu ptatem que num exped quia volorerestia num exped quia volorerestia nectem a sequia et autatis et vernica autatis.