Risicobeheersing

Prestatie-indicatoren

Volgens verwachting

Over het algemeen verloopt het aantal adviesaanvragen brandveiligheid voor externe veiligheid en bouwwerken volgens verwachting. Als we wat specifieker kijken, dan zijn het aantal gebruiksmeldingen en adviesaanvragen externe veiligheid ruimtelijke ordening hoger dan verwacht. Een duidelijke verklaring voor gebruiksmeldingen is niet direct aan te wijzen. Voor adviesaanvragen externe veiligheid ruimtelijke ordening kan de economische groei een oorzaak zijn, omdat gemeenten en grondeigenaren grondgebieden aan het (her)ontwikkelen zijn.

Fors hoger aantal adviesaanvragen

Het aantal adviesaanvragen voor evenementen was in de periode januari tot en met april ruim 30% hoger dan verwacht. Dit ondanks dat er rekening mee wordt gehouden dat de eerste maanden van het jaar een piekperiode zijn. De oorzaak ligt in een stijgend aantal adviesaanvragen voor kleine en middelgrote evenementen. Zo zien we bijvoorbeeld dat het aantal evenementen met tenten die groter zijn dan 250 vierkante meter flink harder stijgt dan verwacht.


De advisering rond grote evenementen verloopt volgens verwachting. VRBZO is vaak al in een vroeg stadium betrokken bij de voorbereiding, waardoor we goed kunnen inspelen op het formele adviestraject rondom de vergunningverlening.

Advisering binnen normtijd

(doel = 90%)

In een vroeg stadium betrekken

Het aantal adviesaanvragen voor evenementen is fors hoger dan verwacht. Daardoor staan de afgesproken adviestermijnen enigszins onder druk. Dit heeft effect op adviesaanvragen bij evenementen, maar ook op advisering bij brandveiligheid van bouwwerken en gebruiksmeldingen. Bij overschrijdingen bedroeg dit tussen de 1 en maximaal 13 dagen. We verwachten dat we de komende periode de afgesproken termijnen beter behalen, omdat het piekseizoen van adviesaanvragen voor evenementen ten einde is.


We zien dat we bij meer complexe adviesaanvragen, voor zowel evenementen als brandveiligheid, beter in staat zijn om te voldoen aan afgesproken verwerkingstermijnen. Dit komt omdat we vaak in vroeg stadium betrokken worden in het traject. Hierdoor kunnen we al mogelijke knelpunten ondervangen en goed aangeven welke documentatie nodig is voor een zorgvuldig adviesproces.

Evenementenseizoen voor de boeg

Het aantal uitgevoerde controles voor brandveiligheid bleef de afgelopen periode wat achter bij de prognose. Met onder andere het drukke evenementenseizoen van mei tot en met augustus voor de boeg, is de verwachting dat de komende periode conform de prognose zal verlopen.

Onregelmatigheden bij BRZO bedrijven stabiel

De eerste maanden van het jaar zijn 11 inspecties uitgevoerd bij BRZO bedrijven in onze regio. Hierbij zijn 11 overtredingen geconstateerd. Evenals het aantal gemelde ongewone voorvallen en daadwerkelijke incidenten is dit in lijn met vorige jaren.


In Noord-Brabant stijgt het aantal BRZO bedrijven komend jaar met zeven bedrijven, waarvan vier bedrijven zich in onze regio bevinden. Dit komt vooral door autonome groei van de bedrijven. Voor VRBZO betekent dit een stijging van 36% van het aantal uit te voeren inspecties in onze regio. Het is nog te voorbarig om te voorspellen of dit invloed heeft op het aantal onregelmatigheden.