Incidentbestrijding

Prestatie-indicatoren

Uitrukken

Satatium voloration pos volorem aut inuscip santur sa endignis etus, coruptatia aut fugiatis aut occullu ptatem que Nostiam es egi aleris noxim me vernica vividi menius in etiquam. Nostiam es egi aleris noxim me vernica patquodiu in simissoliis noxim me vernica etiquam.

Satatium voloration pos volorem aut inuscip santur sa endignis etus, coruptatia aut fugiatis aut occullu ptatem que num exped quia volorerestia num exped quia volorerestia nectem a sequia et autatis et vernica autatis.

Opkomsttijden

Het repressieve brandweerproces start bij het ontvangen van de melding door de meldkamer brandweer. Vroege ontdekking en snelle melding bij de meldkamer van een incident zijn om die reden van essentieel belang om slachtoffers en schade te beperken. Hoe meer tijd er verstrijkt tussen het ontstaan van het incident en de start van de bestrijding ervan, hoe groter de ongewenste effecten zijn. De opkomsttijd is de tijd tussen het moment dat een incident wordt gemeld bij de meldkamer brandweer en het moment dat de eerste basisbrandweereenheid ter plaatse is. Deze tijd wordt theoretisch berekend aan de hand van gerealiseerde data, een standaard rekenformule en bestuurlijke vastgestelde normen en afgezet tegen de gerealiseerde tijd in de praktijk.

Opkomsttijden uitgelegd

Ontdekkingstijd & melding: de tijd tussen het ontstaan van een incident en het melden van het incident bij de meldkamer. Snelle ontdekking en melding zijn essentieel voor een effectieve bestrijding, maar niet te normeren.


Verwerkingstijd: de tijd tussen het ontvangen van de melding door de meldkamer en het alarmeren van een of meer brandweereenheden. De meldkamer vraagt waar het incident is, wat er aan de hand is en wie de melder is.


Uitruktijd: de tijd tussen de alarmering en het tijdstip waarop een eenheid de kazerne verlaat. De brandweer-functionaris moet reageren op het alarm en zich naar de kazerne c.q. de voertuigstalling begeven en zich aankleden.


Rijtijd: de tijd voor een eenheid om van de kazerne naar de incidentlocatie te gaan.


Paraatheid

Paraatheid aantal posten onder de maat:


1) Tijdelijke versterking door beroepsondersteuning op strategische locaties;


2) Tijdelijk tweezijdig aanrijden bij maatgevende incidenten (woningbrand + ongeval beknelling)

Vakbekwaamheid