Actuele ontwikkelingen

Nieuwe directeur

Mevrouw Petra de Kam is door het Algemeen Bestuur per 1 juni 2019 benoemd tot directeur van VRBZO. Petra de Kam heeft ruim 20 jaar ervaring bij overheidsorganisaties. Sinds 2012 is zij concerndirecteur en loco-gemeentesecretaris bij de gemeente Breda. Daarnaast vervulde zij de functie van algemeen directeur a.i. bij een sociale werkvoorziening. In de jaren daarvoor was mevrouw De Kam onder andere plaatsvervangend korpschef bij Politie Utrecht en directeur Bedrijfsvoering Brandweer/Veiligheidsregio in de regio Midden- en West Brabant.

Full Skill oefening

Onder de naam ‘Full Skill’ vond in april een grote multidisciplinaire oefening van het crisisbeheersplan Luchthaven Eindhoven plaats. Een oefening als deze vindt eens per vier jaar plaats. De voorbereiding van deze oefening is namelijk uitgebreid en zorgvuldig, want bij de veiligheid in onze regio zijn veel partijen betrokken.


Samenwerking met partners

Samen met partners zoals gemeente Eindhoven, Luchthaven Eindhoven, de Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marchaussee, de GGD, ziekenhuizen en de politie is met honderden hulpverleners en ‘echte’ slachtoffers geoefend. De oefening bood hulpdiensten de gelegenheid om in een zo realistisch mogelijke situatie te oefenen. Naast het beoefenen van het crisisbeheersplan, kwamen er tijdens de oefening dilemma's aan bod die men ook tijdens een echte inzet kan tegenkomen, zowel operationeel als bestuurlijk. Dilemma's waarbij juist de samenwerking met partners in veiligheid belangrijk is. Deze oefening bood alle betrokkenen een uitgelezen kans om te ervaren uit welke facetten veiligheid bestaat en hoe een dergelijke, realistische oefening in zijn werk gaat. En dit alles om te leren voor wanneer we er écht moeten staan.


Veel media-aandacht

In de media kreeg de oefening veel aandacht. We hopen dat we hiermee aan inwoners, bedrijven en organisaties in onze regio hebben kunnen laten zien dat we ons samen met veel partijen zo goed mogelijk voorbereiden op rampen en incidenten. Het is ons doel om na een incident, groot of klein, de situatie zo snel mogelijk te normaliseren.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

In maart heeft de Minister van Justitie & Veiligheid de concept evaluatie-opdracht van de Wet veiligheidsregio’s voorgelegd aan de Tweede Kamer. De evaluatie start medio dit jaar en wordt uitgevoerd door een onafhankelijke evaluatiecommissie. De commissie heeft als opdracht de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen. Bij de formulering van deze opdracht is gebruik gemaakt van input uit onder meer het Veiligheidsberaad, de VNG, het bestuur Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), de Politie en de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers. De evaluatie moet eind dit jaar zijn afgerond.